Ostrava Days 2023

Ostravské dny 2023 je festival soudobé avantgardní a experimentální klasické hudby. Celková vizuální koncepce vychází ze zkratky OD, z tvaru písmen a jejich vzájemné barevné interakce s podkladovou plochou v kombinaci s výraznou typografií. Hlavní tvar “O” můžeme chápat jako energický bod nebo hudební zásah, skryté “D” jako doplňkový harmonický tón s lehkým švihem i ostrou konturou a komplementární barevnou plochu v pozadí pak zase jako kontrastní odpověď. V další rovině se jedná o volnou fantazii letního času a obrazu připomínajícího letní oblohu s jeho pomíjivými jevy a našimi předpověďmi. (foto: Martin Popelář)