Mythos?

Stříbrná obálka (barva okultní stránky přírody a barva kovu hojně využívaného v náboženské ikonografii), elipsa (cyklické procesy života, kultury i rasy), dovnitř směřující paginace (imaginace) a lehce nestředový “povznášející” layout. To je katalog k výstavě Mythos? / Mýty, víra a její symboly ve výtvarném umění ze sbírky Musea Montanelli.