Obnova krajiny česko-německého pohraničí

Česko-německé pohraničí, bývalé Sudety, mají hodně pohnutou minulost. Po odsunu Němců spousta vesnic zanikla a doteď je znát, že se s tím Sudety pořád vyrovnávají. Kniha Obnova krajiny česko-německého pohraničí mapuje mezinárodní krajinářskou výzvu pro částečnou obnovu zaniklé obce Výškovice a popisuje historické souvislosti, co k ní vedlo. Kniha využívá vizuální identity celého projektu od dua Černý Beran, která se po vzoru tématu postupně formuje od první až do poslední strany knihy.