Och!

Och není jen pouhé citoslovce. Och je zkratka pro Ochtinskou aragonitovou jeskyni u Jelšavy na východním Slovensku (chráněná Unescem) a zrovna ta byla hlavním tématem výstavy obrazů Martiny Walterové. A na Och se dělala i pozvánka.

sekce

další grafické práce