#Datamaze: Hybridní stav

Hybridní H a lidský obličej generovaný AI. To je vizuál pro další kapitolu výstavního projektu #Datamaze, která zkoumá hybridizovanou realitu, kde se fyzický svět prolíná s počítačovým kódem; lidské smysly s interaktivním rozhraním zařízení; a naše zkušenosti s automatizovanými procesy.