Big Bang Data

Výstava Big Bang data zkoumala fenomén informační exploze, kterou dnes zažíváme. Množství dat, kterým společnost disponuje je enormní a neustále se zvyšuje. Vznikl tak i nový obor, který se snaží tzv. Big Data vizualizovat a tak je jednodušeji pochopit a zanalyzovat.