Bezmoc vzepřít se vlastnímu osudu, destruktivní moc anonymní společnosti, předsudky a stereotypní chóvání zakódované v každém z nás a dvouhlavé tele, které na celou absurditu nevyhnutelně se opakujících katastrof shlíží. DeTermination / Doposud největší samostatná výstava v České republice českého multimediálního umělce Daniela Pešty.

Foto / Jan Slavík