Bezmoc vzepřít se vlastnímu osudu, destruktivní moc anonymní společnosti, předsudky a stereotypní chování zakódované v každém z nás a dvouhlavé tele, které na celou absurditu nevyhnutelně se opakujících katastrof shlíží: DeTermination / Doposud největší samostatná výstava českého multimediálního umělce Daniela Pešty v České republice. 

Foto: Jan Slavík